ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ชานอ้อย

เพื่อตอบสนองแนวโน้มการรักษาสุขภาพของผู้บริโภคและดูแลสิ่งแวดล้อม ทั้งยังคงประโยชน์สูงสุด

ในปี 2561 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ก่อตั้งบริษัทผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ผลิตจากชานอ้อยร่วมกับเยื่อของพืชธรรมชาติอื่น ย่อยสลายได้ 100% ภายใต้ชื่อ บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด ทั้งบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งจำหน่ายให้กับร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านค้าส่ง รวมถึงร้านอาหาร โรงแรม สายเดินเรือ สายการบิน และอื่น ๆ โดยกำลังการผลิตอยู่ที่ 300 ล้านชิ้นต่อปี และคาดว่าจะเริ่มดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2562