ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.56
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.02 (0.56%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 195,400
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 693,534
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.50 - 3.64
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.04 - 4.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.56 / 15,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.58 / 17,300