ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
4.14
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.02 (0.49%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 11,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 46,564
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.10 - 4.14
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.98 - 6.75
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4.12 / 300
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4.14 / 2,900