ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
4.88
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.02 (0.41%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 34,000
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 166,452
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.86 - 4.94
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.86 - 7.45
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4.86 / 7,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4.90 / 2,100