ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.72
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 280,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 1,029,844
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.62 - 3.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.04 - 3.94
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.70 / 5,100
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.74 / 100