ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
6.05
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 141,700
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 852,320
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.00 - 6.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 2.58 - 8.15
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.00 / 46,900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.05 / 28,700