ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
6.10
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 188,800
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 1,132,555
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.95 - 6.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.60 - 7.45
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.00 / 7,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.10 / 17,000