ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.80
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 41,600
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 156,974
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.76 - 3.80
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 3.70 - 6.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.78 / 4,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 3.80 / 38,900