ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
6.15
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 4,300
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 26,235
ช่วงราคาระหว่างวัน 6.10 - 6.15
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 5.60 - 8.00
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.05 / 900
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 6.15 / 18,300