ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
2.92
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.02 (0.69%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 256,200
ช่วงราคาระหว่างวัน 2.86 - 2.94