ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
4.46
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.04 (-0.89%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 88,300
ช่วงราคาระหว่างวัน 4.40 - 4.48