ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
3.98
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.04 (1.02%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 61,800
ช่วงราคาระหว่างวัน 3.98 - 4.04