ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
5.45
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.15 (-2.68%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 397,000
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.45 - 5.55