กลับ

BRR คว้ารางวัลต้นแบบ "Bubble and Seal" ระดับดีเด่น

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (BSF) บริษัทในเครือ บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BRR เข้ารับมอบโล่รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ "Bubble and Seal" ระดับดีเด่น จาก นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานประกอบการต้นแบบระดับดีเด่น จำนวน 35 แห่งทั่วประเทศ ที่ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 ในสถานประกอบกิจการในระดับดีเด่น โดยงานดังกล่าวจัดโดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรม รามา การ์เด้นส์