กลับ

บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ได้จัดกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือฯ ได้จัดกิจกรรม วันเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประจำปี 2564 ร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ ภายใต้แนวคิด "สานต่อพลังเครือข่าย จป.สู้ภัยวิกฤต เพื่อคุณภาพชีวิตแรงงานไทย" เพื่อให้ความรู้ความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกปฏิบัติด้านความปลอดภัยการใช้ถังดับเพลิง พร้อมฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ให้แก่นักเรียนและบุคลากร ณ โรงเรียนบ้านสาวเอ้ ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์