ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
5.85
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) - (-%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 522,200
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 3,032,500
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.75 - 5.85
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.72 - 8.15
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5.80 / 6,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5.85 / 145,400