ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
5.45
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) +0.15 (2.83%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 848,702
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 4,560,540
ช่วงราคาระหว่างวัน 5.20 - 5.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.72 - 6.90
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5.40 / 6,500
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 5.45 / 53,300