ราคาหลักทรัพย์

BRR: THB
9.90
เปลี่ยนแปลง (% เปลี่ยนแปลง) -0.20 (-1.98%)
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10,834,805
มูลค่าการซื้อขาย (บาท) 110,028,230
ช่วงราคาระหว่างวัน 9.90 - 10.50
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 4.72 - 10.50
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 9.90 / 290,600
ราคาเสนอขาย / ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 10.00 / 32,500