วันที่ กิจกรรม
20 กันยายน 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 2 ปี 2565 เวลา 16.15 - 17.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
27 เมษายน 2565 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.) ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ระบบ Quidlab FoQus เท่านั้น
07 เมษายน 2565 บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2564 เวลา 11.15 - 12.00 น. โดยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย