Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่รณรงค์การไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2563 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท บุรีรัมย์วิจัยและพัฒนาอ้อย จำกัด จัดกิจกรรมลงพื้นที่รณรงค์การไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการใช้แรงงานเด็กในไร่อ้อย และออกพบปะให้กำลังใจนักธุรกิจชาวไร่อ้อย เพื่อรณรงค์การไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนการแรงงานเด็กในไร่อ้อย และการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก พร้อมทีมงานนักส่งเสริมออกรณรงค์คุณภาพอ้อยตามเขตส่งเสริม เพื่อแนะนำวิธีการตัดอ้อยสด อ้อยสะอาด นโยบายคุณภาพอ้อย มาตรการลดอ้อยไฟ ยุทธศาสตร์การเพิ่มผลผลิตแบบก้าวกระโดด พร้อมทั้งแจกของที่ระลึก เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ทำให้ได้อ้อยที่มีคุณภาพ ส่งเข้าสู่โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ ดั่งปณิธาน “น้ำตาลสร้างในไร่”