Back

หนึ่งในไร่อ้อย ของบริษัทโรงงานน้ำตาล บุรีรัมย์ จำกัด

ในช่วงก่อนฤดูกาลเปิดหีบ กำลังเจริญงอกงามขึ้นรอวันเก็บเกี่ยว เขียวสดใสจนสุดสายตา ทำให้ผมสงสัยว่าการที่จะทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขนาดนี้มันคงไม่ง่าย แต่คงต้องเกิดจากการดูแลที่ดี การใส่ใจ ทั้งเรื่องดินเรื่องปุ๋ย แม้ต้นอ้อยแต่ละต้นจะพูดไม่ได้ แต่ถ้าหากเราใส่ใจและทุ่มเทเวลาผลลัพธ์ก็คงจะเป็นเหมือนสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าในวันนี้ โรงงานบอกกับผมว่า "น้ำตาลสร้างในไร่" ฉะนั้นการดูแลคุณภาพของอ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบจึงเป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่ง