Back

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณจำนวน 175,000 บาท ในการจัดชื้ออุปกรณ์เครื่อง ตัดถ่าง มอบให้มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถานจุดอำเภอคูเมือง

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณ จำนวน 175,000 บาท ในการจัดชื้ออุปกรณ์เครื่อง ตัดถ่าง มอบให้มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมสถาน จุดอำเภอคูเมือง เพื่อใช้ในการกู้ภัยและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เกิดอุบัติเหตุทั้งในและนอกพื้นที่ อำเภอคูเมือง “น้ำตาลบุรีรัมย์ เพื่อชุมชน และสังคม”