EN TH
WebmailWebmail

ภาพรวมทางธุรกิจ

 • น้ำตาล
  ทรายขาวสีรำ

  น้ำตาลทรายขาวสีรำ

  น้ำตาลขาวที่มีสีธรรมชาติ ให้กลิ่นหอมของอ้อย ไม่ผ่านการฟอกสี เป็นน้ำตาลที่มีค่าสีไม่เกิน 1,000 IU(Icumza Unit) ค่าโพล 99.20-99.80 ค่าความชื้นไม่เกิน 0.1%

 • น้ำตาล
  ไฮโพล

  น้ำตาลไฮโพล

  น้ำตาลทรายที่มีค่าสี ตั้งแต่ 1,000 – 1,500 IU(Icumza unit) ค่าโพล 99.20 -99.50 ความชื้นไม่เกิน 0.2 %

 • น้ำตาล
  ทรายดิบ

  น้ำตาลทรายดิบ

  น้ำตาลยังไม่ผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์มีค่าโพลตั้งแต่ 96-98% สำหรับนำไปผ่านกระบวนการรีไฟน์หรือผ่านกระบวนการผลิตเป็นน้ำตาลทรายขาว

 • กาก
  หม้อกรอง

  กากหม้อกรอง

  ตะกอนของน้ำอ้อยที่ผสมปูนขาวที่ได้จากกระบวนการการกรองน้ำอ้อย ใช้ในการปรับสภาพดิน หรือทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์

 • กาก
  อ้อย

  กากอ้อย

  ส่วนของลำต้นอ้อยที่ผ่านการหีบสกัดเอาน้ำตาลอ้อยออกจนหมดแล้ว ซึ่งกากอ้อยที่ได้จะนำไปเป็นเชื้อเพลิงแก่หม้อไอน้ำเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้า หรือทำกระดานอัดจากชานอ้อย ทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น

 • กาก
  น้ำตาล

  กากน้ำตาล

  น้ำเชื่อมที่เหลือจากกระบวนปั่นแยกน้ำตาลครั้งสุดท้ายมีความเข้มข้นสูง ใช้สำหรับการทำผงชูรส ซอส ซีอิ้ว ผลิตสุราและเป็นส่วนผสมของปุ๋ยอินทรีย์